Системата за е-прием на деца в общинските детски градини е вече Отворена!

Уважаеми родители, информираме ви, че системата за електронен прием на деца в общинските детски градини е отворена за регистрация и редакция на заявления. През месец април дейностите по приема са за предстоящата учебна 2021/2022 година. До 19 април включително, родителите на деца, които през 2021 г. навършват три години, могат да кандидатстват за първа група в детска градина – за прием през месец септември. Съща е датата за кандидатстване и за яслена група, както и за всички останали групи – втора, трета и четвърта, при обявени свободни места. Заявления могат да се подават онлайн на https://dg.kazanlak.bg/ в двата модула – за яслена група и за група в детска градина! На посочената страница са достъпни Графикът на дейностите за прием, утвърден със заповед на кмета, както и Наредба № 9 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък, където са регламентирани всички правилата и критериите за електронен прием.

Датата и часът на подаване на заявлението в електронната система не влияе на класирането!

Важно за родителите е да знаят, че регистрираните заявления до момента, няма да бъдат анулирани и ще участват равностойно в класирането. Необходимо е всеки родител да провери дали данните, които е посочил в заявлението са актуални и при необходимост да бъдат направени редакции до 19-ти април! Обърнете внимание на критериите, които сте отбелязали, които носят допълнителни точки при кандидатстването.

Резултатите ще бъдат обявени на 22 април, а записването на класираните деца ще се извърши в периода от 22.04.2021 г. до 29.04.2021 г., включително по изготвен от директорите график за записване на приетите деца.

Прессъобщение на Община Казанлък

loading…