Споразумяха се за минималната заплата в ЕС

Европейската комисия приветства постигнатото тази нощ политическо споразумение между Европейския парламент и Съвета на ЕС за въвеждане на минимална работна заплата във всяка от страните в Общността.

Новите правила ще допринесат за това работниците в ЕС да получават справедлива минимална заплата, се отбелязва в съобщението на комисията.
Правилата ще насърчат съвместното договаряне при определянето на работните заплати, при пълно зачитане на компетентността на държавите от ЕС и националните традиции, уточнява ЕК.

Защитата на минималната работна заплата съществува във всички държави от ЕС чрез установено със закон минимално заплащане и с колективни трудови договори, но някои работници не се ползват с достатъчна и пълна защита за заплащане на труда, се допълва в съобщението.

Новите правила не предвиждат държавите да въведат законоустановени минимални работни заплати или общо равнище на минималните работни заплати в ЕС, пояснява комисията.

Правилата подкрепят съвместното договаряне на заплатите във всички държави от ЕС. Страните, в които обхватът на колективното договаряне е под 80 на сто от работниците, ще следва да изготвят план за действие за насърчаване на общото договаряне. 

Предстои постигнатото първоначално споразумение да бъде окончателно утвърдено от Съвета на ЕС и от ЕП. Правилата ще влязат в сила 20 дни след публикуването им в Официалния вестник на ЕС и след това държавите трябва да ги приложат в националното си законодателство в срок от две години.

Източник:  Pariteni.bg

loading…