Старозагорска област е трета по коефициент на заети в страната

През първото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Стара Загора е 150.9 хил., от които 81.0 хил. са мъже и 69.9 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта е 58.3% (при 52.7% за страната). Коефициентът на заетост при мъжете е 65.8%, а при жените – 51.6%.

По брой на заетите лица област Стара Загора е на пето място в страната, след област Бургас (168.8 хил.) и преди област Благоевград (134.1 хил.), а по коефициент на заетост – на трето място, след област Варна (59.7%) и преди област Кърджали (55.1%).

През първото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Стара Загора е 150.9 хил., от които 81.0 хил. са мъже и 69.9 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта е 58.3% (при 52.7% за страната). Коефициентът на заетост при мъжете е 65.8%, а при жените – 51.6%.

По брой на заетите лица област Стара Загора е на пето място в страната, след област Бургас (168.8 хил.) и преди област Благоевград (134.1 хил.), а по коефициент на заетост – на трето място, след област Варна (59.7%) и преди област Кърджали (55.1%).

Източник:  отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“

loading…