Стартира кандидатстването по Програмата за саниране на многофамилни жилищни сгради

Стартира кандидатстването по програма „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ от инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ на Националния план за възстановяване и устойчивост. Програмата е насочена към енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради на територията на цялата страна и ще бъде изпълнявана в следващите 4 години.

Свързана публикация

Разяснителна среща с домоуправители за Новата програма за саниране на многофамилни жилищни сгради

loading…