Стартира проект “ЕКО” на СНЦ “МЦР – Взаимопомощ” в 3 казанлъшки села

Стартира нов проект на сдружение „Младежки център за развитие-Взаимопомощ” с наименование „Екологична ориентация към общността” или накратко ЕКО. Продължителността на проекта е 1 година от 01.06.2022 г.  Той е финансиран от Център за развитие на човешките ресурси по програма „Европейски корпус за солидарност” и е насочен към младежите в малките населени места около Казанлък, с които организацията работи в селата Средногорово, Дунавци и Копринка. За повишаване на еко културата чрез кампании за събиране на стар текстил, пластмасови капачки и рециклиране на пластмаси, с организиране на почиствания и активности, отразяващи опазването на околната среда като ъпсайклинг и повторно използване, организиране на представяне и беседи и работни ателиета за философията “нулев отпадък” и други еко теми като рециклиране на хартия и оползотворяване на пластмаса, методи за пестене и пречистване на вода, компостиране и т.н.

Към формиране на положително влияние върху екологичната култура на жителите на Община Казанлък като потребителите, техните родители и персонала на дневните центрове за деца и пълнолетни лица с увреждания в гр. Казанлък, потребителите, персонала и роднините на Дома за стари хора номер 3 в Казанлък, защитено жилище “Оптима” с. Дунавци и не на последно място Народно читалище „Пробуда-1920” на с. Копринка и с. Средногорово. Всички те ще получат компостери, за да наблюдават процеса и те да бъдат използвани за в бъдеще.

Отделно в 2 малки населени места /села ще бъдат поставени метални сърца за пластмасови капачки за кампанията на организацията “Капачки за Казанлък”, по нея в момента в града ни има поставени 2 метални сърца, които бяха закупени по друг проект по солидарност и по този начин ще се продължим инициативата и да се включат и малките населени места.

инж. Мария Славова
Председател на СНЦ “Младежки център за развитие-Взаимопомощ”
loading…