СУ „Екзарх Антим І“ получи Европейска награда за иновативно обучение

Първото издание на конкурса постави актуална тема – дистанционното и смесеното обучение. Критериите за оценка и подбор на проектите открояват иновативни преподавателски практики, включват активната роля на учениците, сътрудничеството между учителите, въздействието на конкретния проект върху развитието на училищната общност и училищното образование.

В Категория “Начално образование” лауреат е СУ “Екзарх Антим I”, Казанлък, с проект “Enhancing student and teacher success through STEM education”. По проекта стартира STEM обучението в училището и се изгражда и STEM кабинет.

Училището беше отличено на специална церемония в Центъра за развитие на човешките ресурси, който е Националната агенция за България по Програма “Еразъм+”.

Наградени бяха още три училища от Русе, Враца и Бургас.

Източник: БНТ

Вижте още:

loading…