Тестът на BG-ALERT в област Стара Загора мина. На 29. ноември следва тест в цялата страна

На територията на цялата област Стара Загора се проведе тест на новата система BG-ALERT за предупреждение на населението за извънредни ситуации и бедствия. Съобщенията бяха придружени със звуков сигнал последван и дикторски текст.

Проверките за техническата годност се провеждат на регионален принцип с изпращане на съобщения до мобилните устройства на крайните потребители през мрежите и оборудването на мобилните оператори.

Текстовото съобщение, което беше разпространено се очаква да бъде получено на мобилни устройства, които поддържат технологияат Cell Broadcast Service и ще бъде съпроводено със специфичен звуков сигнал и вибрация, дори и при активиран тих (безшумен) режим на устройството.

От Министерствтото на вътрешните работи допълват, че след регионалните тестове ще бъде проведен и национален тест на територията на цялата страна, който е планиран за 29.11.2023 г., сряда, отново между 12:00 ч. и 12:30 ч.