Токът поскъпна с над 4%! Вижте защо!?!

От 1 юли – скок в цените на тока, парното и природния газ. Това реши окончателно Комисията за енергийно и водно регулиране. Според регулатора поскъпването е вследствие на пандемията.

Повишението на цените на тока за бита е средно с 4,4 на сто.

При електроенергията най-голямо поскъпване има за потребителите на ЧЕЗ – с близо 6 на сто, а за абонатите на другите две енергодружества – EVN и „Енерго-про“ повишението на цените на тока ще е малко под 4%. За битовите клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ АД крайната цена на електроенергията нараства с 5,57 %, за клиентите на „ЕВН България Електроснабдяване“ EАД – с 3,74 %, за клиентите на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ – с 3,51 %, за „ЕСП Златни Пясъци“ ООД – с 8,31 %.

Основната причина за повишението на цените на електроенергията са повишените разходи на ФСЕС за компенсиране на електроенергията, произвеждана от топлофикациите и заводските централи. Причината за нарасналите разходи на тези енергийни дружества са повишените цени на закупуваното от тях първично гориво – природен газ, както и на въглеродни емисии. В резултат на по-високите цени на емисиите цената на електроенергията, произвеждана от американските централи и от ТЕЦ Марица Изток-2, се повишава, което се отразява на нарастването на цената „задължение към обществото“. Тази цена оказва влияние върху цените на мрежовите услуги на ЕРП и цените за пренос и достъп на ЕСО.

От „ЕВН България Електроснабдяване“ EАД информираха следното:

“КЕВР утвърди цени на електроенергията за битовите клиенти на EVN България от 1 юли 2021 г.

 В свое Решение №Ц-27 от 01.07.2021 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди нови цени на електрическата енергия за битови клиенти на регулиран пазар, присъединени към мрежа „ниско напрежение“ в Югоизточна България в сила от 01.07.2021 г. Според Решението на КЕВР крайните цени с ДДС за битови клиенти в Югоизточна България са както следва:

  • Дневна тарифа 0,24013 лв. (с ДДС) / кВтч. Това е увеличение с 3,73 % спрямо досегашната цена от 0,23155 лв. (с ДДС) / кВтч.
  • Нощна тарифа 0,13668 лв. (с ДДС) / кВтч. Това е увеличение с 3,86 % спрямо досегашната цена от 0,13158 лв. (с ДДС) / кВтч.

Както при всяка смяна на цени, информацията за консумацията в следващите фактури ще бъде разделена на два отделни периода – потребление по стари цени до 30 юни 2021 г. включително и потребление по нови цени от 1 юли 2021 г. Общият брой на дните в отчетния период отговаря на нормалния месечен период на отчитане за всеки клиент, като се запазват регулярните срокове на отчитане.”

Източник: Pariteni.bg и nova.bg

loading…