Тристайните жилища са близо 50 на сто от новопостроените в Старозагорско

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през второто тримесечие на 2023 г. е 49, с 202 новопостроени жилища в тях. Спрямо второто тримесечие на 2022 г. сградите са с 8 по-малко, или с 14.0%, а жилищата в тях нарастват с 50, или с 32.9% (фиг. 1).

Фиг. 1.   Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Стара Загора по тримесечия

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Стара Загора през второто тримесечие на 2023 г. със стоманобетонна конструкция са 81.6%, с тухлена – 16.3%, а с друга – 2.1%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) – 204 сгради с 1 168 жилища, Пловдив – 163 сгради с 449 жилища, и Бургас – 130 сгради с 1 352 жилища в тях.

В област Стара Загора най-висок е делът на новопостроените жилища с три стаи (48.0%), следват тези с две (33.2%) и четири стаи (9.4%), а най-нисък е делът на жилищата с една стая – 1.5%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в област Стара Загора през второто тримесечие на 2023 г. е 23 716 кв. м, или с 37.6% повече в сравнение със същото тримесечие на 2022 г., жилищната площ нараства с 40.2% и достига 20 757 кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище нараства от 113.4 кв. м през второто тримесечие на 2022 г. на 117.4 кв. м през същото тримесечие на 2023 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра – 212.9 кв. м, и София – 157.0 кв. м, а най-малка – в  областите Бургас – 53.0 кв. м, и Велико Търново – 72.3 кв. метра.

Източник: отдел  “Статистически изследвания – Стара Загора”


loading…