Центърът за обществена подкрепа в Казанлък стана на 10 години

Център за обществена подкрепа – Казанлък, при сдружение „Бъдеще за децата“, предлага подкрепа за подкрепа на деца, жертви на насилие и техните семейства; превенция на риска от раздяла на децата с родителите, реинтеграция в семейството, личностно израстване на деца и младежи, повишаване на родителски капацитет, консултиране и терапия на деца с девиантно поведение, както и емоционално-поведенчески проблеми в развитието, езиково-говорни нарушения.

В него работят хора, които преди всичко са отворени да чуят болката на другия, съпричастни и уверени. Налага се да са гъвкави, всеки ден, тъй като животът, децата, и светът се променят с минути, динамиката е голяма. Има моменти, в които трябва да действаш бързо, със замах, да дадеш част от себе си, но и да се съхраниш. Спешни случаи, семейства и деца, които не могат да чакат УТРЕ, срещи, консултации, обучения, работа на терен – в домовете им, да опишеш всичко, за да можеш да проследиш развитието и т.н. Натоварено е, но и удовлетворяващо, защото носи Промяна. Виждаме я след всеки успешно затворен случай, на финала на всяка инициатива, на всеки проект на Центъра.

През годините екипът в ЦОП – Казанлък претърпя своето израстване и развитие, и към момента част от него са 4 психолози, които работят в различни направления и възраст на децата, семеен консултант, 4 социални работника, 1 логопед и 1 социален сътрудник. Обособен е и мобилен екип, който достига до всички малки населени места в Община Казанлък, а дори и Павел баня. Влиза в домовете на най-бедните и уязвимите. От 2021 година, благодарение на партньорски проект „Европейска Гаранция на детето“ с Уницеф България и община Казанлък, към Центъра е включен допълнителни специалисти, които да подпомагат работата на терен. За 10 години, екипът е работил по 1630 случая, а общият брой консултации и терапии, проведени в сградата на Центъра са 18760.

От Центъра благодарят на всички, които са им подали ръка през години! На Община Казанлък за доверието,  за партньорството на Дирекция за социално подпомагане и Отдел за закрила на детето, на всички дарители, партньори и донори, без които това щеше да бъде невъзможно!