Ученици от „Антим“ търсят алтернативно гориво в утайка от кафе!?!

В СУ „Екзарх Антим І“ продължава работата по иновацията „Глобални цели – готови за действие“. Тази учебна година темата е Глобалната цел на ООН – №7 „Достъпна и чиста енергия“. В поредица от интердисциплинарни уроци и проекти, учениците от 5 до 10 клас търсят алтернативни източници на енергия.
Десетокласниците с профил „Предприемачество” участваха в първия интердисциплинарен иновативен урок за тази учебна година. Чрез проектно-базирано и проблемно-центрирано обучение и STEAME подход, екипът от учители: Доника Димитрова- учител по химия и ООС, Донка Тошева- учител по физика и астрономия, Ивелина Делева – учител по география и икономика и Наташа Джуркова – координатор на иновативния проект, заедно с учениците от 10 а клас започнаха серия от занятия, в които учениците ще търсят алтернативен източник на гориво. Екипите на 10 а клас трябваше да решат казусът на самотна майка, която е останала без работа и средства, а трябва да осигури топлина през зимата на четирите си деца. За да излязат от проблемната ситуация, учениците трябваше да измислят алтернативно гориво, което да помогне на семейството в беда, като разполагат с ресурсите – утайка от кафе, банан, стърготини, хартия от тетрадки.
Младите иноватори работиха в екипи, като експериментираха и направиха пелети от утайката от кафе. Пелетите бяха оставени да се изсушат и след 7 дни в часа по география и икономика в нарочен експеримент провериха своите хипотези, дали от утайката от кафе може да се изобретят пелети, които да излъчват топлина.
След потвърждението на хипотезата предстои идеята да се разгледа в духа на предприемачеството, да се възложи на експерименталната лаборатория – учениците от 9 б и 9 в клас – да експериментират в детайли и съставят точна рецепта за състава на пелетите от утайка от кафе. Следващия етап е предприемачите от 10а клас да съставят бизнес план и основат виртуална фирма за тяхното производство.
Първото занятие беше проведено на в началото на ноември – STEM day и бе част от световната седмица на предприемачеството.

loading…