Ученици от Казанлъшката ПГЛПТ получиха грамоти за успех в Олимпиада по статистика

На 8 юни 2021 г.  в Областна администрация се състоя тържественото награждаване на учениците, които представиха достойно Област Стара Загора в Националния кръг на Европейската олимпиада по статистика за ученици (ЕОС).

Тържествената церемония бе организирана от отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“ при ТСБ – Югоизток за връчване на грамоти и поздравителни адреси на ученици от Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм – гр. Казанлък, и Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ – гр. Стара Загора, класирали се на втория етап от националния кръг на четвъртата Европейска олимпиада по статистика.

Той се организира за четвърти път на територията на България и тази година в състезанието се включиха 757 деца от 98 училища от цялата страна, обединени в 301 отбора.

Инициативата е насочена към повишаване на функционалната грамотност на учениците чрез засилване на любопитството и интереса им към статистиката, като се покаже нейната роля както в различните сфери на обществения живот, така и в живота на обикновения човек. Същевременно целта е да се мотивират учителите да използват иновативни методи на преподаване на математическите, обществено-хуманитарните и природните науки. Състезанието се проведе в два кръга: национален и европейски.

Националният кръг се проведе в два етапа. В първия учениците са попълнили онлайн три тематични теста, всеки от които с по 10 въпроса. Във втория етап участниците е трябвало да изготвят мултимедийни презентации с анализ на статистически данни в областта на околната среда.

От Старозагорска област в Олимпиадата се състезаваха деца от две училища – Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм в Казанлък с 2 отбора, чийто ментор е Корнелия Владева, и Търговската гимназия „Княз Симеон Търновски“ в Стара Загора с 1 отбор и ментор Жанета Цветанова.

По време на тържеството присъстващите имаха възможност да видят презентациите на трите отбора от областта. Основна тема в тях бяха все по-ограничените водни ресурси на човечеството и как да се научим да пестим водата за битови нужди.

Успешно представилите се в националния кръг  отбори от Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм и Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ получиха грамоти от председателя на НСИ г-н Сергей Цветарски, подаръци от областния управител г-н Иван Чолаков и поздравителни адреси от директора на ТСБ – Югоизток г-жа Калина Казанджиева.

Г-н Чолаков и Калина Казанджиева, директор на ТСБ-Югоизток, поздравиха учениците за високия им състезателен дух, за екипната работа и за интереса към статистиката, която има съществена роля в обществения и икономическия живот на всяка развита държава.

В заключение г-жа Казанджиева покани младите хора, навършили 18 години, да се включат в предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд през септември 2021 г. като преброители.

loading…