Ученици от ПГЛПТ на образователно посещение в три национални музея в София

Приключи вторият етап от работата по проект финансиран от Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – Модул „Културните институции като образователна среда“ с ръководители Катя Семерджиева , Гергана Тенева, Невена Кехайова.
На 26 март се осъществи екскурзия до гр.София, в която учениците от първи гимназиален етап (X клас) в ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък имаха възможност да разгледат три от най-забележителните музеи в страната.
В Националния историческия музей учениците се запознаят с уникалните и автентични богатства и артефакти запазени по българските земи. Много емоционално и с чувство за гордост те се докоснаха до културните ценности, съхранявани в музея.
Следващата им спирка бе Националният политехнически музей. Музеят е дом на 22 000 експоната и организатор на десетки конференции и симпозиуми, посветени на историята на различни отрасли на науката и техниката. Възпитаниците на ПГЛПТ останаха впечатлени от демонстрациите, които видяха там и в които самите те взеха дейно участие.
Третият посетен музей бе Националният музей по антропология. В музея има много възстановени образи на хора, живели по българските земи в различни исторически епохи. Интересни експонати са възстановените образи на българските царе Калоян и Самуил . Към музея има и национална костница, където се събират и съхраняват антропологически материали, открити при археологически разкопки от територията на цялата страна. Тази база данни се ползва от учени и изследователи. По нея се изучават хората, живели по българските земи от древността до наши дни.
Проектът на гимназията цели основно да се засили интереса на учениците към природните науки- биология, физика и история и цивилизации. ПГЛПТ ще продължи да използва учебните екскурзии като обучение за подпомагане на учебния процес.
Източник: ПГ по лека промишленост и туризъм
loading…