В Казанлък и Гурково се получава най-ниската рента от земеделска земя в Старозагорско

През 2021 г. средната цена на сделките с ниви в област Стара Загора e 898 лв. за един декар, което е с 1.4% по-малко в сравнение с 2020 година. Спрямо средната стойност за страната (1 192 лв./дка) през 2021 г., средната цена на един декар земеделска земя в област Стара Загора е по-ниска с 24.7%.

През 2021 г. най-висока е цената на сделките с ниви в община Павел баня – 1 085 лв. на декар, а най-ниска в община Братя Даскалови – 570 лв. на декар.

Средни цени на сделките с ниви в област Стара Загора по общини през периода
2016 – 2021 година  в лв./дка        

   Общини201620172018201920202021
Общо за област Стара Загора672784795874911898
   Братя Даскалови642899842811890570
   Гурково591
   Гълъбово718576756743652830
   Казанлък550338521 –
   Мъглиж138400713700
   Николаево593600
   Опан649816950115710611059
   Павел баня3564534322091085
   Раднево654767759896938914
   Стара Загора700865846935930979
   Чирпан831763766812871910

През 2021 г. средната цена за наем/аренда на един декар ниви достига 40 лв., което е с 8.1% повече спрямо 2020 година. В сравнение със средната цена за страната (55 лв./дка), средната цена за наем/аренда на един декар ниви в област Стара Загора е по-ниска с 27.3%. Средната цена за наем/аренда на един декар постоянно затревени площи е 24 лв., и е с 60.0% повисока спрямо предходната година (табл. 3).

Средни цени на рентата на земеделска земя в област Стара Загора по категории за използване на земята през периода 2016 – 2021 година в  лв./дка

Категории на земята201620172018201920202021
Ниви283132353740
Овощни насаждения24#####
Лозя32#####
Постоянно затревени площи7147171524
 

„#“   –  прекъснат ред

През 2021 г. най-висока е средната цена за наем/аренда на един декар ниви в община Раднево – 48 лв., а най-ниска в община Павел баня – 23 лева .

 Средни цени на рентата на ниви в област Стара Загора по общини през
периода 2016 – 2021 година
  в  лв./дка

Област

   Общини

201620172018201920202021
Общо за област Стара Загора283132353740
   Братя Даскалови242728313236
   Гурково202221221924
   Гълъбово282828303537
   Казанлък192124242525
   Мъглиж322828293034
   Николаево192117111531
   Опан293434384044
   Павел баня2327252023
   Раднево303336414148
   Стара Загора283133404044
   Чирпан313333393944

Източник:  отдел „Статистически изследвания – Стара Загора

loading…