В Казанлък се състоя работна среща по инициативата “Европейска гаранция за детето”

Сдружение „Бъдеще за децата“ бе домакин на работна среща, посветена на пилотната за България  Европейска гаранция на детето.

Официални гости на срещата бяха посланикът на Ирландия в България Мартина Фийни и представителят на УНИЦЕФ за България Кристина Доротея де Бройн, които преди това се запознаха със социалната услуга “Къщи на семействата” в село Горно Черковище, създадена по програмата „Сигурен старт“, с подкрепата на Фондация „Лале и Фондация „ОУК“ и доразвита от Община Казанлък.Те обсъдиха извършените дейности и добри практики и обмениха идеи с представители на Община Казанлък, Община Мъглиж и дирекциите „Социално подпомагане“ на двете общини.

Моделът на Къщите на семейството или т.нар. “детски къщи” е създаден във Великобритания в края на деветдесетте години на миналия век, като постепенно се разпространява в Унгария, Германия и други европейски страни, и благодарение на сдружение „Бъдеще за децата“ Община Казанлък, бе една от първите пет в България, в които бе развита иновативната социална услуга.

Основната тема на официалната среща бяха резултатите постигнати в региона по Европейската гаранция на детето. За гостите бе интересно да видят един различен подход на работа, а именно как сдружение „Бъдеще за децата“ в партньорство с местната власт и органите по Закрила на детето се обединяват в подкрепа на децата и техните семейства. Европейската гаранция за детето в региона се реализира от УНИЦЕФ и Община Казанлък като партньор, а сдружение „Бъдеще за децата“ участва като доставчик, който реализира дейностите.

За целите на Европейската гаранция на детето е сформиран мобилен екип, който от самото начало е част от Центъра за обществена подкрепа – в град Казанлък и работи с националните, регионалните и местните власти, граждански организации, с деца и младежи, като извършва подкрепа, обследване и картографиране на семействата в риск с цел ограничаване на въздействието на бедността и социалното изключване върху децата, които се нуждаят от подкрепа и закрила. На следващ етап, ако рискът не е отминал, ги насочва към отдел “Закрила на детето”, като този процес цели превенция на риска за децата. Има и допълнителни програми, по които се работи за разрешаване на конкретни проблеми на отделните семейства.


loading…