На Шипка фест в магията на Тъкачеството, Медникарството и Кошничарството

Работилница по Тъкачество на хоризонтален стан запозна гостите на Чирпанлиевата къща с този стар занаят.

Магията на тъкачеството демонстрира майстор Елица Максимова от Велико Търново, която се е посветила на занаята, като пресуквайки и прехвърляйки цветните конци сътворява красоти.

Тъкачеството е един от най-старите занаяти с многовековни корени по българските земи, отвеждащи ни още в далечното VI-то – V-то хилядолетие преди Христа. Тъкането възниква заедно със земеделието и е бил единственият начин за изработка на дрехи, постелки (черджета, черги), одеяла.

Работилница по тъкачество, както и много други демонстрации на български занаяти бяха част от Шипка Фест ’23  в двора на шипченската Чирпанлие къща, в подножието на Балкана.