В сила са Промени в рекламната и информационна дейност в Казанлък

Нови изменения и допълнения на Наредба №22 за рекламната и информационната дейност на територията на Община Казанлък вече са в сила. За новите промени сподели  Даниела Колева, началник отдел „Икономика по управление на собствеността” в Община Казанлък.

Предвидено е регламентиране на цени за разлепване на афиши и раздаване на рекламни материали. „До момента в Наредбата бяха посочени тези дейности, но нямаше определени суми, с които да бъде таксувана тази дейност“, посочи тя. Цената е определена според зоната – в централната градска част тя е 10 лева за един до 20 броя афиши и 50 лева за 20 до 50 броя, а във втора и трета зона тези суми са наполовина.

Променя се също и срока за плащане, който е за 6 месеца и за 1 година, а при заплащането имаше отстъпки. При плащане за 6 месеца – до сега отстъпката беше 10 %, сега ще бъде намалена на 5 %,  при заплащане  за 1 година – отстъпката беше 20%, сега ще бъде 10 % споделя още Даниела Колева и допълни, че почти никой не плаща от месец за месец, всички желаят да си заплатят за едногодишна рекламата, която е пред търговския им обект.

Целта на въведените промени е всеки поставен рекламно-информационен материал да бъде с валидни документи и да се предотврати затрупването с такива на тротоарите и фасадите на сгради в общината.  Поради липсата на работеща комисия за рекламно-информационната дейност през годините, приходите от нея са оскъдни и недостатъчни за покриване на разходите, които Общината прави по направление рекламно-информационна дейност. Завишаването на таксите цели да уравновеси направените от Общината разходи.

loading…