XXII Песенен празник „Прекрасна си, мила Родино!“

Отзвук  от  XXII – рия Песенен празник „Прекрасна си, мила Родино!“ – Бузлуджа 2021 г.

На 26.06.2021 г. на историческата поляна под връх Бузлуджа, станала свидетел  на величави исторически събития и дела от славната ни история се проведе първият след пандемията „Ковид 19“ традиционен  празник на туристическата песен „Прекрасна си, Мила Родино!“

На родолюбивата проява и по покана на ВГТП „Ехо“ при ТД „Орлово гнездо“, с желание се отзоваха: хор „Старопланинско ехо“ при ТД „Узана“ и НЧ –„Габрово-2002“;  хор „Средногорски звуци“ при ТД „Сърнена гора“, гр.Ст. Загора ;  ВГ „Здравец“ при ТД „Шипка“ , гр.Пловдив ; ВГ „Приятели“, при НЧ „Райко Даскалов“, гр. София;  хор „Иван Апостолов“  при ТД „Калабак“ гр. Петрич; ВГ „Акустика“, гр.София;  хор „Планинарска песен“, при ТД „Планинарска песен , гр. София и ВГТП „Ехо“, гр.Казанлък.

На  сцената в близост до хижа „Малка Бузлуджа“ , украсена по подходящ начин от организаторите, в продължение на 2 часа,  това красиво кътче от Стара планина ехтеше от песните на въодушевените участници, станали съпричастни на идеята на празника да пеем за България. Съвсем естествено песните звучаха тук на простор, съпроводени от радостните емоции на присъстващите, залюлели кръшни хорца на поляната и на сцената, в синхрон с музиката, които се изпълняваше.

След официалната концертна програма, на проведената пресконференция с диригенти, художествени ръководители и председатели на клубове, в присъствието на Г-н Желев, Председател на ТД „Орлово гнездо“ се направиха интересни рационални предложения за бъдещата дейност на Туристическите хорове, които да се представят на национално ниво пред Сдружението.

В следобедните часове, част от участниците имаха възможност да отпочинат приятно в прохладата на вековната букова гора. Вечерта празникът продължи в Новата хижа „Бузлуджа“, в атмосфера на сладки приказки с приятели, песни, музика и танци.

Ръководството на ТД „Орлово гнездо“ и ВГТП „Ехо“  изказват благодарност на всички участници, направили всичко възможно, въпреки трудностите по организацията, праникът  „Прекрасна си, Мила Родино!“ да се състои и да продължи родолюбивото си дело в прослава на прекрасната ни родина – България , така както ни завеща незабравимият Филип Аврамов.

Източник: Маргарита Дохчева , ВГТП „Ехо“ 

Вижте още:

loading…