За 22 април – Деня на земята ученици засадиха дръвчета в парк “Васил Левски”

Днес, във връзка с Деня на Земята, който отбелязваме утре – 22 април, младежи от Младежки общински съвет – Казанлък, съвместно с Училищния парламент при ОУ “Георги Кирков”, засадиха дръвчета в западния парк “Васил Левски”.

Дръвчетата, които младите еколози засадиха, са по проект Collect4Lifе. За да ги получат, учениците на ОУ “Георги Кирков” предадоха старите си телефони за рециклиране. Засадените две липи и два явора, заедно с прекрасен полски ясен и кедър, ще красят градинката.


loading…