Казанлъшкият театър “Любомир Кабакчиев” обяви обществена поръчка

Общински Театър ,,Любомир Кабакчиев” обявява обществена поръчка с №05973-2021-0001 за изграждане на обект и пристройка към зрителна зала в сградата на Община Казанлък.
Краен срок за подаване на оферти 27.08.2021г. (петък) 23.59 часа.
Информация за поръчката може да намерите в електронния портал на Агенция по обществени поръчки

loading…