Продава къща в груб строеж с. Бузовград

Продава двуетажна жилищна сграда в груб строеж, находяща се в с. Бузовград, ул.”Митко Палаузов” №29

Цена 8`242 лв.

тел. за връзка: 0896331322

или чрез ЧСИ Р.Манджурова тел.: 043164359.