95% спад в приходите от нощувки в Старозагорско

През април 2020 г. в област Стара Загора са функционирали 11 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 316, а на леглата – 469. В сравнение с април 2019 г., общият брой на местата за настаняване (функционирали в областта през периода) и броят на леглата в тях бележат спад, съответно със 77.6 и 86.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април  2020 г. в област Стара Загора, е 1 812, или с 94.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година (фиг.1).

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през април 2020 г. са  380, или с 96.6% по-малко в сравнение със същия месец на 2019 година. 70.3% от всички пренощували лица са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 6.0 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през април 2020 г. е 12.9%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (29.9%). Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата бележи спад със 17.6 процентни пункта. Заетостта на леглата при местата за настаняване с 1 и 2 звезди нараства с 13.7 процентни пункта.

Приходите от нощувки през април 2020 г. са 61 456 лв., което е с 95.9% по-малко в сравнение с април 2019 година.

Източник: НСИ