Д-р Ангел Кунчев посети село Паничерево

Главният държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев и директорът на РЗИ – Стара Загора д-р Станимир Станков се запознаха на място със ситуацията в село Паничерево, община Гурково, където от 00:00 часа на 15 април е въведена 14-дневна карантина. Потвърдени до момента са 6 случая на COVID-19 на живеещи в населеното място. Екипи на Регионална здравна инспекция – Стара Загора взеха първите 80 проби на контактни хора. Те ще бъдат изследвани с PCR тестове.

Преди това доц. д-р Кунев посети Вирусологичната лаборатория в Клиниката по инфекциозни болести в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович”, където достави близо 300 PCR теста.

От 00.00 часа на 15 април със заповед на здравния министър се въвеждат засилени противоепидемични мерки на територията на село Паничерево, община Гурково, област Стара Загора. Забранява се влизането и излизането на всички лица, пребиваващи на територията на населеното място. Всички жители с постоянен или настоящ адрес в селото, които се намират извън него, могат да се приберат по домовете си в срок до 20.00 часа на 15 април. Със заповедта на министъра живеещите в село Паничерево ще се считат за поставени под карантина за срок от 14 дни. Те няма да могат да напускат домовете си, освен за снабдяване с хранителни и лекарствени продукти, услуги на банки или при необходимост от медицинска помощ. Нуждаещите се от медицинска помощ трябва да се свързват по телефона с общопрактикуващия си лекар или, ако нямат, с Регионалната здравна инспекция в Стара Загора, откъдето ще получат указания според случая.

Изключение от забраната се допуска само за служители на регионалните здравни инспекции, служители на органите на Министерство на вътрешните работи, медицински специалисти от центровете за спешна медицинска помощ или други лечебни заведения, фармацевти и помощник-фармацевти.

Дейност на територията на селото могат да осъществяват само лечебните заведения и магазините за хранителни стоки, при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания, включително дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала, осигуряване на лични предпазни средства и недопускане до работа на служители с прояви на остри заразни заболявания. Влизането и излизането на автомобили, обслужващи жизнено важни дейности като водоснабдяване, електроснабдяване, снабдяване на хранителните магазини, лечебните заведения, поддържане на електронната съобщителна мрежа се допуска само през специално създадените пропускателни пунктове и след разрешение от органите на държавния здравен контрол и областната дирекция на Министерство на вътрешните работи.