Нов филиал на „Детска млечна кухня“ в село Енина

Официално начало на работата на новия филиал даде Лилия Цонковазаместник-кмет Проекти с външно финансиране и хуманитарни политики“. Тя пожела на майките да ползват с удоволствие услугата и да отглеждат спокойно децата си. От своя страна, майките благодариха за обновеното пространство и улеснението.

От създаването си до настоящия момент пунктът за раздаване на здравословна храна на най-малките жители на Енина се намираше в старите помещения на бившата Здравна служба. Пребазирането е част от планираните дейности на Община Казанлък за надграждане на работата по един от основните приоритети на общинската политика – задържане на младите хора в региона чрез осигуряване на условия за здравословна жизнена среда и нормално физическо и психическо развитие на децата и техните родители.  В тази посока, Общински съвет – Казанлък на последното си заседание през м. септември взе решение за разкриване на нов пункт на Детска млечна кухня и в с. Горно Черковище, чрез който Община Казанлък ще подпомага родителите на деца до 3 години ежедневно, като създава условия за осигуряване на разнообразна и здравословна храна.

Всяко дете си тръгна с красива топка за игра – подарък от Община Казанлък.

Пресцентър на община Казанлък