Отчитат над 12% спад на регистрираните нощувки в област Стара Загора

През август 2020 г. в област Стара Загора са функционирали 58 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 103, а на леглата – 3 888. В сравнение с август 2019 г., общият брой на местата за настаняване (функционирали в областта през периода) нараства с 13.7%, а броят на леглата в тях – със 7.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2020 г. в област Стара Загора, е 32 436, или с 12.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Най-голям спад в броя на нощувките е регистриран в местата за настаняване с 3 звезди – със 17.7%.

Реализирани нощувки в област Стара Загора по категории на местата за настаняване и месеци

 

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през август 2020 г. са 10 698, или с14.0% по-малко в сравнение със същия месец на 2019 година. От всички пренощували лица 94.9% са българи, като по-голямата част от тях (39.2%) са нощували в местата за настаняване с 3 звезди и са реализирали средно по 4.3 нощувки. Пренощувалите чужденци са 545, като 47.7% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.6 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2020 г. е 27.2%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 3 звезди (39.2%). Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата бележи спад със 7.2 процентни пункта. Най-голямо намаление на заетостта на леглата е регистрирано при местата за настаняване с 3 звезди – с 13.6 процентни пункта.

Приходите от нощувки през август 2020 г. са 1 323 239 лв., което е с 16.9% по-малко в сравнение с август 2019 година. Приходите от нощувки на чужди граждани намаляват със 72.9%, докато приходите от нощувки на български граждани нарастват с 0.2%.

Приходи от нощувки в местата за настаняване в област Стара Загора по месеци

НСИ