Зелено мислене в ежедневието на шипченци

Кметство – Шипка благодари на г-жа Теменужка Люцканова- директор на Общинското предприятие ” КД и ПИС ” за съдействието във връзка с използането на мобилния шредер за раздробяване на растителните отпадъци и превръщането им в компостиращ екологичен продукт.

Още през 2016г. екипът на кметството в гр. Шипка изгради депо за биоразградими отпадъци на територията на града.

Задачата, която си поставихме, беше да въведем екологичната култура и зеленото мислене, като част от ежедневието на шипченци. Политиката ни за разделно събиране на отпадъци в градчето се възприема много положително, но още липсват навици и традиции в тази посока.

STEP BY STEP / Стъпка по стъпка / започнахме с личния пример … Направихме няколко зелени акции с възпитателен характер, като почистване на терени, залесяване, разделяне на отпадъци, с участието деца, младежи и родители.

Тези инициативи бяха положителен пример за зеленото мислене – да обичаме, разбираме и опазваме околната среда, да осъзнаем, че решаването на екологичните проблеми е всеобща грижа на всеки от нас и не зависи от кметството, общината и държавата, а от самите нас.

Нека се научим да споделяме добрите примери и да ги следваме !

Ние го правим , направете го и вие, защото чистотата на населеното място е признак за нашата култура!