Излезе първото класиране на кандидат-гимназистите

След като се видят резултатите от класирането след 7 клас действията са следните:

1. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети – в срок от 12.07.2019г. до 16.07.2019 г. вкл. В противен случай не запазват мястото си и то се обявява като свободно за II етап на класиране.
2. Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класирането в срок до 16.07.2019 г. вкл. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно желание или на това което е приет на първо класиране. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът запазва мястото си от първия етап на класирането (след като е подал заявление за участие във втория етап на класиране).
НЕКЛАСИРАНИТЕ по нито едно желание на I етап на класиране ученици участват АВТОМАТИЧНО във II етап на класиране, като НЕ Е необходимо да подават заявление. Независимо от резултата от втория етап на класиране ученикът следва да се запише в училището, в което е класиран – в срок до 22.07.2018 г. вкл.
3. За неуспелите да се класират или неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране. Подаването на документи за участие в трети етап на класиране е в срок от 24.07.2019 г. до 25.07.2019 г. вкл. За целта следва да се подаде НОВО ЗАЯВЛЕНИЕ. В заявлението желанията се подреждат съобразно
останалите свободни места в паралелките за този етап.
4. В трети етап на класирането участват учениците по т.3 както и тези, които не са кандидатствали до момента.
5. След обявяване на резултатите от третия етап на класиране следва записване на класираните ученици в срок- 31.07.2019 г. вкл.
6. Свободните места след трети етап на класиране се обявяват в срок до 01.08.2019 год.
7. Попълването на незаетите места в паралелките след трети етап на класиране се осъществява в съответните приемащи училища в срок до 10.09.2019 г. вкл. по определен от директорите ред.
Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища, където се извършват подаването на документи и класирането.

2456 са седмокласниците, които са подали заявления за кандидатстване в общо 105 професионални и профилирани паралелки в средните училища на територията на Старозагорска област. Информацията, публикувана на официалната страница на РУО-Стара Загора, показва, че най-висок максимален бал от 499 е обявен за момичета в ГПЧЕ „Ромен Ролан“ в Стара Загора, английски с немски език. Видно е още, че паралелките в тази гимназия са на квотен принцип за момчета и момичета. Веднага след това по бал се нарежда паралелката с профил „Математика“ с интензивно изучаване на английски език в ППМГ „Никола Обрешков“ в Казанлък. Максимумът за нея е 496,500 без значение за момчета или момичета. Това е и най-високият максимален бал за средните училища в града на розите.

Информация за минималния и максимален бал по училища и паралелки в Старозагорска област може да се види на официалната страница на РУО-Стара Загора на линка: http://ruobg.com/news/read/id/512.

Персоналната проверка дали кандидат-гимназистът е приет и къде може да се направи на сайта на МОН на линка: https://priem.mon.bg/

От РУО напомнят – ако кандидат-гимназистът е приет по първо желание, следва да се запише в училището, в което е приет, до 16 юли, включително. В противен случай губи мястото си.

Ако е кандидатът е приет по второ или следващо желание, следва да отиде в училището, в което е приет и да се запише или да подаде заявление за участие във второ класиране. Ако не направи нито една от изброените по-горе стъпки, кандидатът губи мястото си и не участва във второ класиране. Желанията за участие във второто класиране не се пренареждат.

При некласиране по нито едно желание, автоматично участва във второ класиране.

По време на записване на приетия ученик в професионална паралелка е необходимо да бъде представено медицинско свидетелство. При положение, че не го направи, губи мястото си в класирането.