Радиана Стефанова: Имаме си министър, който реагира веднага

Срещнахме пълно разбиране от страна на министъра и неговия екип. Още в началота на м.март членове от управителния съвет ще участват в различни работни групи, които да изработят конкретни предложения за промяна в съответните нормативни документи. Единственият министър, който чува и решава проблеми ВЕДНАГА.
Всичките наши усилия са насочени към запазване на разширеното и профилирано обучение по музика. Поради спецификата му, липсата на средства го обричат на изчезване. В СУ ”Екзарх Антим I” профилираното обучение по музика е с повече 25 годишна традиция и в последните години е на ръба на оцеляването.