С Традиции и Иновации посрещат 24 май в ПХГ „Св.Св.Кирил и Методий“

Традицията от миналото на някогашното Класно педагогическо училище в наши дни се продължава от учителите и учениците на ПХГ „Св.Св.Кирил и Методий“.

От учебната 2018/2019 година училището приема ученици в нов профил – „Природни науки“, като профилиращи предмети са „ Физика“,“Аастрономия“ , „Химия и опазване на околната среда“.

И тази година план -приемът е обявен по същия начин, като  ще се приемат  ученици в три паралелки в профилите: „Обществени науки“, „Хуманитарни науки“ и „Природни науки“. „Опитваме се да съвместим традицията с новото“, коментира директорът на гимназията Румена Петрова.

От учебната 2018/2019 година ПХГ „Св.Св. Кирил и Методий“  е иновативно училище. Иновацията се реализира в 9а клас – по „Биология и здравно образование“.

Изцяло обновен и модернизиран е кабинетът по биологиа и химия, със средства по национална програма, към която гимназията е кандидатствала и е одобрена. В три от кабинетите са монтирани интерактивни дисплеи.

Пак от миналата учебна година   училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата. Факт е и първото признание – на гимназията е присъдена награда за най-активно училище от младите членове на Асоциацията.

Както повечето училища в България и ПХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ работи по редица национални и европейски програми и проекти.

С подкрепата на Община Казанлък в училището ще бъде реализиран и проект към  Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда.

По думите на директора на гимназията учебното заведение разполага с висококвалифицирани и адекватни на изискванията на времето учители.

През тази учебна година в ПХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ завършват три паралелки зрелостници. Нагласите на учениците и учителите са, ритуалът по изпращането да бъде съчетан с раздаването на дипломите до 26 юни. Обмислят се и възможности за по-нетрадиционен ритуал.

Директорът на гимназията е категорична, че и на 24 май училищният двор ще бъде огласен с празнична музика, а паметникът на братята Кирил и Методий ще бъде обсипан с цветя. Ще бъде доразвита и идеята, реализирана за 11 май – за онлайн уроци .