Тече прием на деца в подготвителни групи и първи клас на територията на Казанлък

Електронният прием на деца в подготвителни групи и първи клас в общинските училища на територията на Казанлък за учебната 2020/2021 година ще продължи до 8 юни, включително.

Родителите могат да подават заявления за първо класиране онлайн за първи клас и за подготвителни групи в училищата.

Резултатите ще бъдат обявени на 11 юни, а записването на класираните деца ще бъде извършено от 12 юни до 17 юни.

Изключение правят дните 15 и 17 юни, тъй като, съгласно Заповед на Министерство на образованието, те са определени за провеждане на НВО в VII клас по БЕЛ и по Математика, и външни лица няма да бъдат допускани в училищата. Вместо тях, директорите ще създадат организация, при необходимост, записването да стане през почивните дни – на 13 и 14 юни.

Записването може да се осъществи и онлайн, като родителите предоставят необходимите документи сканирани на имейла на училището, в което децата са класирани. Имейлите могат да бъдат намерени на специализираната страница за електронен прием в раздел „Училища“, както и на сайта на всяко училище.

Предвид извънредната епидемична обстановка в страната, е по-добре всички родители да регистрират онлайн заявленията на своите деца за кандидатстване в първи клас и подготвителна група в училищата.

За родителите, които евентуално няма да се справят с попълване на електронния формуляр, директорите на училищата ще съдействат за извършване на регистрация на място, като създадат необходимата организация за спазване на противоепидемичните мерки и за недопускане струпването на родители в училището.

Същият подход ще бъде приложен и при записване на децата след обявяване на класиранията, при спазване на всички противоепидемични мерки и указания на Министерство на здравеопазването.

От 19 до 22 юни е срокът за кандидатстване за II-ро класиране, на 25 юни ще бъдат обявени  резултатите, а срокът за записване е от 26 до 29 юни.

Срокът за кандидатстване за III-то класиране е от 1 до 4 юли. Класирането ще бъде обявено на 6 юли, а записването ще бъде на 7 и 8 юли.

И тази година предимство получават деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, за което кандидатстват, независимо от постоянния или настоящия им адрес.

Датата и часът на подаване на заявлението в електронната система не влияе на класирането. Всички заявени данни могат да бъдат актуализирани само в срока за регистрация. Определящ за окончателното класиране е последният вариант на заявлението.