Училищата и детските градини в Общината са в готовност!

Всички училища и детски градини на територията на община Казанлък са готови за началото на новата учебна година, това каза  заместник-кметът Лилия Цонкова.

Тя поясни, че училищата и детските градини разполагат с необходимия педагогически персонал. Изцяло са подготвени за новия есенно-зимен отоплителен сезон. Всички ремонтни дейности към 10 септември са били приключени – вътрешни ремонти, освежаване, ремонти по дворните пространства.

„Тази година ние финансирахме чрез формулата за училищата и самите училища добавиха финансиране за обновяване изцяло на спортните площадки на основните училища „Св.Паисий Хилендарски“ и „Чудомир“ и Средно общообразователно училище „Екзарх Антим I“, каза Лилия Цонкова. Тя поясни, че вече ремонтните дейности в тези училища са приключени и учениците ще могат да ползват обновените площадки през новата година.

До края на месец септември трябва да бъдат изградени две площадки за безопасност на движението по пътищата, които се изграждат в централната сграда на детска градина „Слънчице“ и във филиала на детска градина „Здравец“ в село Енина.

Във филиала на градина №16 в град Шипка се провеждат дейности по облагородяване на дворното пространство по програма „За чиста околна среда“ към ПУДООС. Предстои също да бъдат доставени и детски съоръжения за двора.

В градината в Шипка през тази година се разкрива е още една група, която вече работи. В тази връзка се предвижда и лек ремонт на помещението, в което е позиционирана групата – ще бъде подменена дограмата и ще бъде закупен климатик за отоплението на децата. „Ремонтните дейности няма възпрепятстват учебния процес“, категорична е Цонкова.

Заместник-кметът подчерта, че училищата на територията на община Казанлък са в готовност, ако се наложи, да преминат към дистанционно обучение.

Лилия Цонкова съобщи също, че през новата учебна година Детският комплекс в Казанлък разкрива и три нови форми на обучение – плуване, информационни технологии и журналистика и медии.