Учители от ПГ по лека промишленост и туризъм трупаха опит в Барселона

Учители от Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм посетиха Барселона, Испания, в рамките на Проекта “Испанският модел в създаването на подкрепяща среда за работа с ученици със специални образователни потребности”.

Проектът е финансиран по Програма “Еразъм +” на Европейския съюз.

Основната цел на деветте учители водени от директора на гимназията Антони Илиев бе да проучат и взаимстват испанския опит за интегриране на ученици със специални образователни потребности и изградената за тях подкрепяща среда – архитектурни и социално-битови условия, индивидуални образователни програми, специални учебно-технически средства и апаратура.

От гимназията подчертаха също, че опитът, придобит в Барселона, ще бъде безценен в работата на педагогическите специалисти с деца със специални образователни потребности.

Участниците в мобилността ще реализират серия от инициативи в училището в Казанлък,  с които да популяризират наученото в Испания.

Първата такава се състоя в специализираната кухня на гимназията, където се проведе кулинарен урок под надслов “Типични ястия от Барселона”. В него взеха участие ученици от 9 и 10 клас в професия “Ресторантьор”. Те приготвиха традиционните за испанската кухня гаспачо, тортиля и тапаси и научиха нови кулинарни техники типични за Иберийския полуостров.

От гимназията съобщиха още за нов спечелен проект по програма Еразъм +, свързан с Мобилности на учители и ученици и провеждане на производствена практика в столицата на Португалия – Лисабон.