В 3 казанлъшки детски градини са обявени конкурси за Директор

Със Заповед на Кмета на Община Казанлък, публикувана на сайта на Общината, е обявен Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на следните детски градини на територията на Община Казанлък:

ДГ № 3 „Теменуга“, гр. Казанлък

ДГ № 13 „Мечо Пух“, гр. Казанлък

ДГ № 15 „Звънче“, гр. Казанлък

Подробно с изискванията за заемане на длъжността, условията за кандидатстване, начин на провеждане на конкурса и необходимите докумети, може да се запознаете тук.

Кандидатите могат да подават заявлението и приложенията към него лично или чрез пълномощник в запечатан плик с посочени имената на кандидата, точен адрес, телефон за връзка и името на детската градина, за която кандидатстват, в едномесечен срок  от публикуване на обявата от 19.06.2020 г. до 20.07.2020 г. всеки работен ден между 08,30 ч. – 12,30 ч. и 13,30 ч. – 17,30 ч. Документите ще се приемат в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, гише № 2 на Център за информация и услуги на гражданите.

На кандидатите или на пълномощниците им се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Снимката е илюстративна.