В Казанлъшката Библиотека ще обучават безплатно деца по роботика

Деца на възраст 10 и 11 години ще могат да се обучават безплатно по програмиране с роботи “Финч” в общинската библиотека “Искра”.

Институцията е от малкото библиотеки в страната, които са част от изпълнението на проекта Generation Code. -1:00 .Проектът цели да подкрепя дейности за повишаване на интересите на обществото към новите технологии и да стимулира децата и младежите да надградят уменията си в областта на цифровите технологии, както и да могат да реализират свои идеи чрез праграмиране. Периодът на обучение е месец и половина. След курса децата ще положат тест, а тези с най-добри резултати ще могат да посетят пролетен учебен лагер.

На 19 февруари директорът на ОБ „Искра“ г-жа Анна Кожухарова подписа договор за поредния проект на културния институт. Общинска библиотека „Искра“ е сред малкото библиотеки у нас, които бяха избрани за изпълнението на проект „Generation Code”. Проектът цели обучение по програмиране с роботи „Финч“ и е адресиран към деца на възраст от 10 до 11 години, които в рамките на месец и половина ще преминат безплатно обучение по програмиране. Обученията ще завършат с тест и излъчване на участници за пролетен учебен лагер с най-добре представилите се участници. Целта на проекта е да подкрепя дейности чрез които да повишава обществения интерес към новите технологии, да насърчава младежите да усъвършенстват дигиталните си умения и да осъществяват своите идеи с помощта на програмирането. Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България”. Обученията се провеждат в рамките на грант SBU80018GR0042 от Посолството на САЩ за осъществяване на дейности по програмиране.