5 години в ежедневна грижа за деца и възрастни хора с увреждания

Годишнината бе отбелязана съвместно с Военен клуб – Казанлък, където Центърът откри изложба посветена Международния ден на възрастните хора. В изложбата са представени творби на потребителите на двата дневни центъра, създадени по време на терапевтичните дейности и заниманията с изкуство.

Директорът на Дневният център Веска Мараджиева припомни, че услугата предназначена за лица с увреждания навършили 18 години, е разкрита от Община Казанлък на 1 октомври 2014 година, като надграждаща услуга на Дневния център за деца с увреждания.

В модерната и удобна база на Центъра получават подкрепа 18 младежи с различни по вид и степен увреждания. За тях са създадени условия за ежедневно обслужване, рехабилитационни дейности, придобиване на полезни и елементарни трудови умения, организиране на свободното време. Потребителите на Дневния център се подпомагат от специалисти и професионалисти, с цел подобряване на автономността им и социалното включване.

Сред официалните гости на откриването на изложбата бяха Лилия Цонкова, заместник – кмет по хуманитарни политики, Гинка Щерева – обществен посредник на Община Казанлък, Мария Колева – началник – отдел „Хуманитарни политики“, представители от Младежки център за развитие „Взаимопомощ“ – постоянен партньор на дневния център в реализирането на редица съвместни проекти, родители, деца и младежи.

Неправителствената организация „Младежки център за развитие-Взаимопомощ” по проект „Солидарна общност” на програма „Европейски корпус за солидарност”, закупи и подари по случай 5 годишнината на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания музикални инструменти за музикотерапия тип перкусии  (тарамбуки и маракаси) и дайре, както й специализирани помощни материали и инструменти за по-конфортна работа в работните ателие за клиентите на дневния център за хора с увреждания, като приставки за пишещи средства, приставка за надигане плота за работа, както и конструктори.