Андрей Новаков от ГЕРБ /ЕНП „виновник“ за 4 милиарда лева повече европари за България от ЕС

Тези средства ще са за регионално развитие, пътища, екология, социални проекти. До момента парите, които страната ни получаваше от ЕС  в този програмен период бяха 14,4 милиарда лева.

Основната заслуга за това увеличение на средствата е на Андрей Новаков, бивш евродепутат от ГЕРБ и настоящ кандидат отново за такъв.

През февруари тази година, с мнозинство от 460 гласа ЕП прие доклада на евродепутата от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков за 18 милиарда лева за страната ни по различните еврофондове през новия програмен период.

Докладът на Новаков е известен като „Регламент Новаков“, заради предлаганата нова схема на разпределение на средствата по различните 7 еврофонда. Преговорите за приемането на новия Регламент Андрей Новаков е водил близо 10 месеца с предтавителите на различни групи в ЕП.

Регламентът „Новаков“ предвижда приоритетно инвестиции от европейски фондове да получават обезлюдените  региони с демографска криза. Целевото финансиране за тези региони, както и най-бедните и  слабо развити, ще бъде 85% след 2020 г., а не само 70%, каквото бе първоначалното предложение. Това означава, че една община би доплатила едва 15 %, а не 30 % от собствения си бюджет.

След гласуването на новото процентно разпределение на парите, евродепутатите на Испания са изказали благодарност към Андрей Новаков за това, че внесеният от него Регламент осигурява предимство и за географски области и при тях.

Яна Василева