Анкета за превантивно подсигуряване с медицински кадри на новото звено за лечение на Covid-19 в казанлъшката болница

Във връзка с разкритата нова структура за лечение на пациенти с Covid-19 в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“, Община Казанлък започва проучване относно желанието и възможността на медицинските специалисти от детските градини, детските ясли и здравните кабинети към училищата да започнат работа в инфекциозното звено при необходимост.

Към момента отделението е обезпечено с необходимия екип от лекари, медицински специалисти и санитари. Проучването се прави с цел предварително подсигуряване на работата с допълнителни медицински специалисти, ако това бъде необходимо в бъдеще.

loading…