Читалището в с.Копринка празнува 100-годишен юбилей

На 17 октомври, събота, село Копринка  чества 100-годишния юбилей на Народно читалище “Пробуда – 1920” с множество инициативи, символизиращи приемствеността между поколенията и запазването на културното наследство.

Програмата ще започне в 10.00 часа в градинката пред читалището , със засаждането на 100 цветя и юбилейно дръвче, което символизира дълбоката връзка на читалището с бита, традициите и културата и същевременно стремежа му към развитие и обогатяване.

В 10.30 часа празникът ще продължи с юбилейно щафетно бягане за деца от 8 до 16 години, като символично на старта ще застанат едни от най-възрастните читалищни деятели, които ще предадат щафетата на младото поколение – на децата, за да продължат читалищното дело.

В 16.00 часа ще започне един спектакъл, подготвен от талантливите самодейци при НЧ „Пробуда-1920”, с. Копринка,  изпълнен с много песни, танци и добро настроение .

С цялостната си дейност НЧ „Пробуда – 1920”, с. Копринка системно доказва своята роля на културна институция, в която всеки намира място за реализация и изява на творческите си  способности.

В същото време то продължава да бъде духовен център, в който си дават среща традиция и новаторство, който учи на родолюбие, събужда и подхранва любов към знанието, възпитава в свободомислие и отговорност. И заслужено се ползва с доверие –  доверието на своите  на партньори, на институциите и на хората – за които работи!