Общество

Даниела Коева: Общината няма да търпи незаконно строителство

Община Казанлък започна премахване на незаконни и опасни постройки в местността „ Старите лозя”, северно от квартал „ Изток” и в Язовирното селище на язовир „ Копринка”. Заместник – кметът Даниела Коева поясни, че още през месец септември 2018 година са стартирани дейности свързани с установяване на наличието на незаконни сгради и уведомителни процедури спрямо собствениците за съответната незаконна постройка. Издадени са заповеди за доброволното им премахване и след като те не са премахнати в указания срок, което е констатирано със съответен протокол, подлежат на принудително премахване.

Проверката обхваща основно района на местността „ Старите лозя”, заради контрола на територии, които са окачествени като рискови от гледна точка на незаконни постройки, както и заради многобройни сигнали, получени от жителите на намиращия се в близост квартал „ Изток”.

Собствениците на имотите в този район притежават по нотариални актове сгради с определена квадратура, които са били разрешавани през годините от 70-та до средата на 80-те години на 20 век по различни постановления на Министерски съвет. Те са с предназначение на вилни сгради, с квадратури от 20 до 35 квадрата. Те имат статут на сгради, но едновременно с вилните сгради в този район има построени много допълнителни постройки – навеси или допълващи основната сграда. Те са отбелязани в протоколите на Общината и са обект на премахване.

Квартал „ Старите лозя” е основно населен от роми, голяма част от които са собственици на имотите и разполагат с нотариални актове. Много малка част са наематели с разрешение на собственика на имота.

Премахва се и една общинска сграда, която се намира в Язовирното селище на язовир „ Копринка”. Сградата е с площ около 260 квадрата, стара сграда е, без носеща конструкция, стените и са изградени от кирпич, дървена покривна конструкция, частично нарушена от пожара. Назад в годините сградата е отдавана от Община Казанлък под наем.

Тази общинска сграда е построена през 1948 година. Комисия от Общинска администрация е обследвала сградата неколкократно, последно през месец април 2019 година, и я окачествява като създаваща опасност за здравето и живота на хората по отношение на конструктивните проблеми, които има към момента. Основна част от тях са в следствие на пожар, който е унищожил част от дървената покривна конструкция.

След обследване на комисията и внесен доклад с решение на Общинския съвет в Казанлък, Община Казанлък пристъпва към нейното премахване.

Още Новини