Днес май Окончателно ще бъде приет Законът за Маслодайната роза

Законопроектът за маслодайната роза, внесен за разглеждане в Народното събрание от  Министерския съвет през 2019 г., бе приет на първо гласуване на 25.4.2019 г.

Тогава Парламентът прие на първо четене проекта на Закон за маслодайната роза с 88 гласа “за”, 8 “против” и 2 гласа “въздържал се”. Целта  бе да се създаде единна национална регламентация за производство и преработка на маслодайна роза, която да гарантира качеството на българското розово масло.

Приемането на закона се наложи поради настъпилите през последните години процеси на масово създаване на насаждения от маслодайна роза с неясен и разнороден сортов състав, различни стопански качества и свръхпроизводство на розовия цвят.

Със законопроекта се регламентира, че земеделските стопани ще отглеждат насаждения само от сертифициран посадъчен материал. Регламентират  се взаимоотношенията между производители и преработватели, чрез сключването на договори за изкупуване на цвят от маслодайна роза.

 Предвидено е в Министерството на земеделието, храните и горите да бъде създаден публичен електронен регистър на розопроизводителите, розопреработвателите и обектите за производство на продукти от маслодайна роза. За първоначална регистрация ще се изисква проверка на място на заявените площи и обекти.

Разписани са изискванията към производството и етикетирането на продуктите от маслодайна роза и производството на продукт със защитено географско указание “Българско розово масло”. Предвидено е и създаването на Консултативен съвет по маслодайната роза към министъра на земеделието, храните и горите.