Докато едни садят, други секат и унищожават

Градинката до Медицински център „Мазалат“ в Казанлък осъмна без три красиви дървета, жестоко посечени с резачка тази нощ. Явно целта на вандалите е била чисто и просто да ги унищожат, да загрозят едно от приятните междублокови пространства в града…

Докато от Общинското предприятие озеленяват наскоро изградената улица „Орфей“ в кв.“Крайречен“ в града, изпълняват задълженията си да поддържат облагородени пространства и да създават нови, да поправят нанесени щети, други наши съграждани влагат усилия и енергия да рушат и загрозяват Казанлък.

Наскоро ремонтираният паметник на Георги Кирков и околното пространство посрещна утрото с извадени павета, „грижливо“ преместени и подредени върху платформата пред монумента…

Какви ли желания изпълняват тези вандали, най-вероятно – хора, с които живеем заедно в Казанлък?!