Общество

Когато Юлиян говори за Казанлъшкия Боклук, за Нарушителите, за Каруците и Съвестта на казанлъчани

В какво се изразява работата Ви?

Съгласно длъжностната характеристика – упражняване контрол по чистотата и обществения ред по наредби на Общински съвет град Казанлък и основните закони. Контролиране замърсявания от битови, строителни и други видове отпадъци, нерегламентирано изхвърляне, изгаряне и друго нерегламентирано третиране на отпадъците, съгласно закона за управление на отпадъците. Също така, контрол по една от най-важните наредби на Община Казанлък №1 – за опазване на обществения ред на територията на Община Казанлък. За не допускане чупенето и унищожаването на общинско имущество на общински терени (недопускането употреба на спиртни напитки, наркотици и хазартни игри в парковете и местата за отдих.

Видовете нарушения, които санкционирате?

Съгласно наредбите на областта, най-често се засичат и санкционират нерегламентирано изхвърляне на битови и строителни отпадъци. В периода на зимните месеци – изгаряния на гумени, пластмасови и други петролни продукти в котли, печки и други за твърдо гориво

Получавате ли съдействие? (Ако да от кого?)

Осъществяване контрола по множество наредби, установяване и санкциониране за нарушенията, много често налага съдействие от служителите на РУ Казанлък, които оказват пълно и професионално съдействие. Много често на посочения горещ телефон на Община Казанлък 0700 400 56 и телефон 112, получаваме сигнали от граждани, констатирали различни видове замърсявания и различни видове нарушения.

С какво трябва да се съобразяват гражданите, за да не бъдат в нарушение?

За да не бъдат в нарушение, на първо място трябва да следват общоприетите норми на поведение, предвиждащи нормалното изхвърляне на отпадъци по установения от закона ред. При съмнение за неправилни действия, които ще доведат до евентуално нарушение да се консултират със служителите.

А често ли са в нарушение?

Вероятно, поради не достатъчна информираност, недобросъвестност, се наблюдават множество нарушения в областта на битовите отпадъци. При извършване на ремонтни дейности, много често строителните отпадъци се изхвърлят нерегламентирано, както предвижда закона за управление на отпадъците в специални за целта контейнери, което води до замърсяване на речни корита, отдалечени паркове и тревни площи.

В момента темата  за каруците е доста актуална. Има ли санкции за нарушителите, от кого биват налагани те? Има ли резултат от тях?

Темата за каруците е актуална  и ще бъде актуална винаги, тъй като тези превозни средства се управляват най-често от неграмотни, консумирали алкохол, нежелаещи да спазват закона за движение по пътищата хора. Въпреки усилията на Община Казанлък, която въведе промени в наредба №30 за движение на пътни превозни средства с животинска тяга и високите санкции, който предвижда все още се наблюдават нарушения. При установяване на такъв вид нарушение, на нарушителите се съставят акт за установяване на административно нарушение (АУАН), извършват се задържания на каруците до заплащането на наложените административно наказателни мерки. Тези нарушения биват установявани и санкционирани, както от служители на общината, така и от служители на РУ Казанлък.

До момента всички съставени актове са платени, след което биват освободени задържаните ППС-та.  Съгласно закона за движение по пътищата до неговата промяна те могат да се движат при спазване на предвидените в закона условия. Макар и нашумяла темата не е по – наболяла от темата с произшествията с автомобили, които се случват всекидневно. След предприетите мерки от страна на Община Казанлък за ограничаване  движението на каруци с наредба №30 и РУ гр.Казанлък на територията на града все по-рядко се забелязват нарушители. Много от каруците заснети в социалните мрежи не са на територията на Община Казанлък.

Как трябва да постъпим, ако установим нарушение?

Напоследък нововъведената мода да се снима и да се публикува в социалните мрежи, не е решение на проблемите. Единственият правилен начин е да се сигнализират съответните институции на  посочените телефони, които да вземат мерки по отстраняването им: горещ телефон за сигнали 0700 400 56; 0889720019; тел. 112 и на електронната поща на адрес еko-kz@abv.bg

Има ли парични санкции за нарушителите и в какъв размер са те?

При установяване на нарушение на нарушителите се съставя акт за установяване на административно нарушение (АУАН), чиято парична санкция е предвидена по закона. Варират суми от 150, 300 до 1000 лева за физически лица  и от 1000, 4000 до 10000 лева за юридически лица, като при маловажни случаи закона предвижда налагане на глоба с фиш от 10 до 50 лева.

Кой са били най-неприятните за решаване случаи от тази година?

Това е случаят на ул. „Батак” №12. Къщата на Петър Драганов Иванов, която собственика беше превърнал в своеобразно нерегламентирано сметище, обезпокояващо живущите в района с непоносимата миризма на разлагащи се отпадъци, предпоставка за възникване на различни видове зарази.Този случай не е от вчера или днес, беше необходимо при приблизително две години за разрешаване на случая тъй като намесата на различните видове институции бе затруднена от факта, че това нерегламентирано сметище се намира в частен имот.

След намесата на РУ Казанлък, Община Казанлък и Районна прокуратура и доброволното съгласие на собственика, в последствие бе възможно навлизането в имота и решаване на проблема. Въпросният собственик на имота по неустановени до момента причини, заливаше гърбавото мостче на пазара с мазнина, за което е образувано досъдебно производство. След задържането му на 17.09.2018г на другия ден бе приканен да почисти моста собственоръчно.

В края на 2017г. бе решен друг случай, показващ нелицеприятна гледка на преминаващите пътнически влакове през ЖП гара Казанлък. В района на товарна гара, намиращ се и граничещ с ул.„Кенали” бе образувано огромно нерегламентирано сметище. Там се изхвърляха всякакъв вид отпадъци от недобросъвестни граждани, както и от живеещите в непосредствена близост наематели на общинска къща намираща се на ул.„Кенали” №13. При пребиваването си в имота, в продължение на 4 години същите са изхвърляли отпадъците си в района около къщата и на самите жп линии на товарна гара.

Тъй като районът е сервитут на жп секция Пловдив от тяхна страна беше оказано съдействие с машини и хора за почистване на образуваното незаконно сметище. В продължение на една седмица бяха почистени и извозени със съдействието на Община Казанлък 28 камиона боклуци, след което теренът доби нормален и приятен вид. Въпреки положените усилия от страна на двете институции, това семейство живеещо в общинското жилище не престава да събира и изхвърля боклуци в описаните по горе места, за което им бяха съставени 3 броя актове за установяване на административно наказание. Като и след това въпреки предписанията и предоставеният им  от Община Казанлък голям контейнер ситуацията остана не променена.

Честа гледка са битовите едрогабаритни отпадъци (матраци, мебели, посуда и други) изхвърлени в/до контейнерите? Това правилно ли е? Как трябва да се процедура от гражданите за да не нарушават екологичните разпоредби?

Заявява се контейнер, в случаите когато налага изхвърлянето на голямо количество мебели и дом. оборудване на телефон 0431 63880.

Обществен ред  и  контрол

Съгласно общинска наредба №1 за опазване обществения ред на територията на Община Казанлък се упражнява системен контрол за недопускане на нарушения на общински терени, като паркове, градини;  места за отдих, спортни съоръжения и други. В парковете в централна градска част се упражнява засилен контрол поради констатирани, нарушения за употреба на спиртни напитки като на нарушителите се съставя акт за установяване на административно нарушение (АУАН) и фишове с глоби.  Не се наблюдава агресивност и създаване на проблеми за пребиваващите в парковете. За упражняване на постоянен контрол има монтирани множество камери за наблюдение. Въпреки това по необясними причини преди дни бе съсипано едно от любимите места на повечето млади казанлъчани в парк Тюлбе – „Гледката”.

Призовавам всички разумни здраво мислещи и милеещи за град Казанлък да се съобразяват с общоприетите норми на поведение, да пазят града чист и да създават навици на подрастващите за да имаме наистина един красив и приятен за живеене град.

Още Новини