Екологичен обществен транспорт в Казанлък от началото на 2021 година

От началото на 2021 година Казанлък ще има модерен екологичен транспорт, като ще   влязат в експлоатация седемте нови електробуса, които вече са доставени по Проект “Интегриран градски транспорт на град Казанлък – Етап 1“. Електробусите ще обслужват градските линии. Пет от тях  са с 16 седящи места, а два с 24 места. Към момента те са изцяло оборудвани според изискванията, разполагат с табели, изрядна е документацията им. Персоналът, който ще ги обслужва е преминал през необходимото обучение.

За зареждането на електробусите са монтирани четири зарядни станции, за които е изградено специално навесно покритие под надлез „Катекс“. За безопасността на превозните средства е оформена площадка, в близост до изградения навес, поставени са  осветление и ограждения.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014–2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Въвеждането на екологично чист транспорт ще осигури на казанлъчани и техните гости, независим от частни фирми, екологичен транспорт, с по-добро качество. Очакванията са емисиите на парникови газове да намалеят с близо 20 тона годишно.

На последното си редовно заседание Общинският съвет в Казанлък прие предложената с докладна от кмета Галина Стоянова ценова политика за издаване и продажба на билети и абонаментни карти за ползване на вътрешноградския транспорт на територията на Казанлък.

Цената на билета в новите електробуси ще бъде 80 стотинки.

Цената на абонаментната карта ще се определя на база брой пътувания за месеца.

Цената на абонаментната карта за граждани ще бъде 30 лв. за всички линии, а за една линия 25 лв.

Цената за абонаментната карта за ученици за една линия ще бъде 16 лв., а за всички линии 20 лв. За пенсионери за една линия – 20 лв., за всички линии – 24 лв.  За пенсионери цената на карта за пет пътувания на месец е 2 лв., а за четири пътувания – 10 лв.

loading…