И днес десетки деца и родители твориха в парк „Розариум“

Днес 4 август, екипът на Сдружение “Бъдеще за децата” бе подготвил отново два къта за деца, родители и доброволци – рисуване на лице, бижута и декоративни дръвчета от мъниста, изработване на цветя и пеперуди от рециклирани картони и хартия (кори за яйца и ролки от тоалетна хартия), рисуване с бои и оцветяване.
Групата младежи-доброволци от МЦР „Взаимопомощ“ показваха на по-големите деца в парка, техника за изработка на гривни от дрехи. Верни на мотото – „Нищо не се изхвърля!“ и „Да запазим природата чиста!“, те рециклираха стари близки и тениски и плетоха гривни с тях.

Младежите със специални потребности, потребители на Центъра за трудова адаптация и социализация се включиха за пореден път с огромен ентусиазъм. С усмивка и желание и днес, твориха с казанлъшките деца, родителите и доброволците от МЦ „Взаимопомощ“.

Сдружение „Бъдеще за децата“ работи по проект „Социално включване чрез заетост“ с основна цел да се осигурят условия и подкрепяща среда за включване на пазара на труда на хората с увреждания и създаване на предпоставки за тяхната социализация в обществото. Целева група са хора с различен тип увреждания. Дейностите на проекта са в три насоки.

  • Първата е пряко свързана с повишаване възможностите на хората с увреждания, техният капацитет. В рамките на тази дейност бе създаден Център за трудова адаптация и социализация, където хора с увреждания и техните семейства могат да получават комплексни интегрирани услуги от квалифициран екип от специалисти.
  • Втората дейност цели да подкрепи човека с увреждане на работното място като осигури настойници, които го придружават в периода му на адаптация.
  • Третата дейност – провеждане на дългосрочна кампания за промяна на нагласите към хората с увреждания. Тя протича успоредно с всички дейности на проекта и акцентира върху възможностите и потенциала на хората с увреждания, върху позитивната роля, промяната и влиянието върху обществото.

Повече за проекта и ОП Човешки ресурси може да прочетете тук

Проектът „Социално включване чрез заетост“ се реализира по Оперативна програма Човешки ресурси 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Информация и снимки: Сдружение “Бъдеще за децата”