И пенсионерите от Западното пак се уредиха с нов клуб

По традиция клубът бе открит с водосвет отслужен от казанлъшки свещеници. Сред официалните гости на откриването бяха кметът на община Казанлък Галина Стоянова, заместник-председателят на 44-то Народно събрание Емил Христов, народният представител от Старозагорски избирателен район Борис Кърчев, председателят на Общинския съвет, общински съветници.
Помещението, в което се помещава пенсионерският клуб бе предоставено за ползване на пенсионерите от квартала с решение на Общински съвет – Казанлък от 25 октомври 2018 г. за временно и възмездно ползване.
Помещението е ремонтирано от Община Казанлък за нуждите на пенсионерския клуб.
Сдружението е учредено с цел да подпомага и съдейства за поддържане на социалните контакти, социалната интеграция и жизнен стандарт на пенсионерите в Казанлък като провежда дейности и мероприятия от социален, здравен, културен и друг характер.