Иван Катанов: Защо общинските съветници Теодора Иванова, Румяна Друмева и Управленците на читалище „Искра-1860“ мълчат вече два месеца и се крият от отговори?

Това са един апартамент и четири помещения със собствени санитарни възли. Същите се намират в сграда ново строителство в центъра на Казанлък и са предадени във владение на читалището през 2010 година. Ако читалището, като добър стопанин, загрижен за собственото си финансово състояние, е давало тези пет помещения под наем през всичките 8 години – от 2010 година досега, при минимален месечен наем средно от 300 лева, то би се получил приход за целия период от 144 000 лева.
Следващият имот, който е собственост на Народно читалище „Искра-1860”, също се намира в центъра на Казанлък. Той е даден под наем и е известният на всички бар „Градини”. Ако се позовем на действащите в момента общински наредби, пазарният наем на имота се изчислява на 4976 лева. Ако отново сметнем общия наем за периода от 2010 година до края на 2018-а – за 8 години общата събрана сума би възлязла на 480 000 лева.
Кафе „Зелено”, намиращо се в сградата на самото читалище. Също в абсолютния център на града. Наемът в централната градска част по пазарни цени върви не по-малко от 1000 лева за такъв обект. Пак изчисляваме за 8 години и се получава сумата от 96 000 лева.
От всички наеми би следвало Народно читалище „Искра-1860” за 8 години да е получило общо 720 000 лева. Това е естественото поведение на един собственик, който притежава имоти и който би ги управляват така, че да получава приходи от тях. Как са се управлявали тези имоти и къде са приходите от тяхното стопанисване?