Извънредна сесия на Национален фонд „Култура“ в подкрепа на творци и артисти

Основната цел на програмата е да осигури финансова подкрепа на български творци и артисти, упражняващи своята професия на свободна практика и пряко засегнати от преустановяване на всякакъв вид масови културно-развлекателни  прояви във връзка с противоепидемичните мерки.

Чрез кандидатстване по програмата широк кръг творци получават възможност да продължат работата си, осигуряват се условия за създаване на творчески продукти, които да се реализират след отмяна на извънредното положение. Общият размер на средствата по програмата  е 2,5 милиона лева. Размерът на стипендията за творческо лице е 720 лева месечно, за срок от 3 месеца.

Срокът за кандидатстване е от 00.00 ч. на 21.04.2020  до 15.00 ч. на 30.04.2020 г..

Кандидатстването се осъществява онлайн. Кандидатури, постъпили след обявения краен срок на конкурса,  няма да бъдат приемани. Регистрацията за кандидатстване в посочения срок е на сайта http://programs.ncf.bg/bg/register. Регистрацията ще допусне кандидата в системата, където трябва да продължи с подаването на документите. Тя важи дори ако кандидатите изберат възможността да изпратят документите си по пощата или куриер на електронен носител на адреса на министерството – София, бул. „Ал. Стамболийски“ 17. Обявлението на сайта на НФК можете да видите тук – http://ncf.bg/novini/programa-tvor-ch-eski-stipendii-za-podpomagane-na-mladi-i-na-iztyknati-tvorci-i-na-drugi-mladi-specialisti-v-oblastta-na-kulturata/95.