Какво Полезно остава след Отмяната на извънредното положение

С до два месеца се удължават и повечето от социално-икономическите мерки, въведени при извънредното положение.

Ползваният през 2020 г. неплатен отпуск до 60 работни дни ще се зачита за трудов стаж.

По 290 лева ще получат работници и самоосигуряващи се от най-пострадалите браншове от кризата с коронавируса.

Помощта ще е за срок до шест месеца след отмяната на извънредното положение и ще бъде преведена от Агенцията по заетостта.

Кои ще са определените категории лица, критериите и условията ще бъде определено с акт на Министерския съвет. Това реши парламентът, след като гласува промени и допълнения в Закона за здравето, с които се променят и други закони.

Средствата се превеждат по банков път на съответния осигурител/самоосигуряващо се лице. Парите са за сметка на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

До два месеца след отмяната му срещу физически лица се спират всички обявени публични продан и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители, след което се насрочват наново, като не се дължат такси и разноски.

Не се налагат запори на банкови сметки на общини два месеца след отмяната на извънредното положение.

Със същия срок, пак след края на извънредното положение, при забава за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране, вкл. когато вземанията са придобити от банки, финансови институции или трети лица, не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение.

Мярката не важи за юридически лица, защитата спрямо физическите лица продължава още два месеца, разясни правосъдният министър Данаил Кирилов.

Длъжниците по договорите за кредит, смятаме, че са успешно защитени чрез множеството регулации, отбеляза той. По думите му, защитени са и общините при обезпечителните мерки.

Източник: www.pariteni.bg

Снимката е илюстративна.

Свързани публикации

По 290 лв. ще дават на работници и самоосигуряващи се

Парламентът прие на първо четене промените в Закона за здравето

Министерският съвет одобри Проект на Закон за изменение на Закона за здравето