Министър Боил Банов: Културата е един от приоритетите на националната ни политика

Министърът на културата Боил Банов участва в първата видеоконферентна среща между министрите на културата на страните от ЮНЕСКО. Над 100 министри на културата от целия свят представиха своята визия за развитие на секторите по време и след кризата, причинена от COVID-19.

Боил Банов заяви, че културата е един от приоритетите на националната ни политика, свързана с преодоляване на кризата. Той изрази убеденост, че след отминаването на тези неочаквано тежки времена всички трябва да са готови за рестарт на културния живот. България вече обмисля необходимите мерки и стъпки за това, допълни българският министър на културата. Според него следва да се мисли за финансовото и ресурсно осигуряване на културните програми на Организацията.

Банов запозна колегите си с част от мерките, които правителството на България вече предприе в подкрепа и съхранение на културния сектор, сред които: осигуряването на финансиране на държавните институти и на работещите в тях за времето на извънредно положение и до шест месеца след него, осигуряването на три минимални работни заплати и социалните осигуровки за най-застрашените свободни артисти, възможността за безлихвено кредитиране и по различни социални програми, захранването на Националния фонд „Култура“ с извънредни средства, с цел осигуряване и финансиране на повече проекти при облекчени условия за кандидатстване.

Генералният директор на ЮНЕСКО Одри Азуле подчерта, че културата е една от най-уязвимите и засегнати от кризата области – ограничен е достъпът до 80 % от обектите на световното културно наследство, затворени са концертните зали, оперните сцени, театрите, музеите и галериите, библиотеките и различни културни институти. Според посланията, отправени от различните страни, ЮНЕСКО трябва да направи не само оценка на въздействието на кризата, но и да изработи препоръки за всички участници в процеса на запазване и съхранение на културния живот. Ефикасното решение за планетарната криза също трябва да е планетарно, бяха единодушни участниците в срещата.