Над 5,5 млн. лв. дават за увеличаване възнагражденията на служители на НОИ

Средствата ще се използват за увеличаване с до 30 на сто на индивидуалните основни месечни работни заплати на служителите на НОИ, ангажирани с дейности за превенция разпространението на коронавирус COVID-19 и ограничаване на последствията от пандемията.

Постановлението се приема в изпълнение на новите социално-икономически мерки на правителството в отговор на епидемичната криза.

По-високите основни заплати влизат в сила от 1 август 2020 г. С допълнителния трансфер ще се покрият разходите за тяхното изплащане и за задължителните осигурителни вноски за сметка на работодателя до 31 декември 2020 г.

Източник: coronavirus.bg